Atea, Apple ja oppiminen

Ota yhteyttä

Oppimisen muutos tapahtuu kokonaisvaltaisen suunnitelman kautta.

Atean kouluille ja oppilaitoksille suunnatut ratkaisut yhdistävät inspiroivan tekniikan käytön saumattomasti yksilöllisen oppimisen mahdollisuuteen. Jokaisen koulun ja oppilaitoksen on vastattava yhteiskunnan digitalisoitumiseen ja huomioitava muutos, kun koulun visiota ideoidaan.

Tekniikan lisääntyvä käyttö ja uusi opetussuunnitelma vaativat paljon johtajilta, rehtoreilta ja opettajilta. Tarvitaan uudenlaista johtamista tavoitteiden ja suunnan määrittelemiseksi kunnissa ja yksittäisissä kouluissa. Selkeä ja hyvin jalkautettu visio on edellytys muutokselle. Uudet työkalut ja työtavat auttavat lisäämään motivaatiota ja pitkällä aikavälillä edistävät tavoitteiden parempaa toteutumista.

Atea tarjoaa kouluille ratkaisuja ja apua muutostyössä tekniikan ja oppimisen yhdistämisessä. Ammattitaitomme käsittää myös iPadien käytön pedagogisen puolen, jolloin voimme varmistaa parhaat ratkaisut niin laitteiden kuin oppimisenkin kannalta. Atean palvelumalli sisältää iPadien, oheislaitteiden ja käyttöönoton lisäksi laitteiden pedagogisen käytön koulutuksen sekä käyttäjätuen.

Pelkkä teknologian käyttöönotto ei takaa parempaa oppimistulosta. Todellista hyötyä saadaan, kun hyödynnetään opettajien ammatillista osaamista ja kokemusta ja luodaan iPadien avulla kokonaan uudenlaisia oppimisen keinoja. Elinikäinen oppiminen on nykyään tärkeämpää kuin koskaan, ja kyky hankkia tietoa on usein tärkeämpää kuin itse tieto.

VUC SYD -koulutuskeskus, Tanska:


Sujuvampaa tiedonhakua ja projektityötä

Tanskalaisessa VUC Syd -koulutuskeskuksessa opiskelee eri-ikäisiä, erilaisilla valmiuksilla varustettuja opiskelijoita. iPadeja käytetään päivittäin oppimisen apuvälineenä.


Katso video alla.

Katso video

Olarin koulu ja lukio, Espoo:


iPadit opetuksen ja oppimisen tukena

”iPadit ovat lisänneet oppimista ja oppimisen iloa monella tapaa. iPadit ovat mahdollistaneet opetuksen siirtymisen oppilaskeskeisemmäksi, ilmiölähtöiseksi ja ulos luokkahuoneista.”
Kaisa Tikka, rehtori


Katso video alla.

Katso video

Apple Professional Learning -koulutus opettajille

Apple Professional Learning -koulutukset auttavat opettajia yhdistämään Applen teknologiat opetuskäytäntöön ja opetussuunnitelmaan siten, että tekniikka on ymmärrettävää ja oppiminen jännittävää ja miellyttävää. Tarjoamme korkeatasoisia, käytännöllisiä työpajoja ja oppimismateriaaleja, jotka ovat Applen suunnittelemia ja joita pitävät Apple Education Trainer -kouluttajat.

Koulutus voi esimerkiksi muodostua sarjasta tapaamisia, joissa opittua syvennetään osallistujien arkipäivän kokemusten kautta. Koulutusten viitekehys on ilmiölähtöisyys, ryhmä- ja yhteistoiminta, oppiainerajat ylittävä oppiminen, laaja-alainen osaaminen sekä oma oppimispolku, kaikki tulevan opetussuunnitelman keskeisiä elementtejä.

Apple erityisopetuksessa

iOS on uskomattoman helppokäyttöinen mobiilikäyttöjärjestelmä. Innovatiiviset ominaisuudet, kuten VoiceOver, AssistiveTouch ja Ohjattu käyttö, sallivat oppilaiden, joilla on erityistarpeita, nauttia iPhonen, iPadin ja iPod touchin tarjonnasta mahdollisimman täysipainoisesti.

Tässä muutamia esimerkkejä. Atean kautta saat myös kattavan koulutuksen iPadin käytöstä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden apuna.

Ohjattu käyttö

Ohjattu käyttö auttaa oppilaita, joilla on keskittymiseen ja aistitoimintoihin liittyviä rajoitteita, pysymään asiassa.

Puhu valinta

Sanan kuuleminen ääneen luettuna voi edistää hyvin monenlaisten oppijoiden ymmärtämistä. Puhu valinta -toiminto voi lukea oppilaan sähköpostin, iMessagen, verkkosivustot ja e-kirjat ääneen. 

Teidänkö koulusta Apple Distinguished School?

Apple Distinguished School -koulut ovat erinomaisen opetuksen keskuksia, joissa toteutuu Applen visio teknologia-avusteisesta oppimisesta ja sen johtamisesta.

Apple Distinguished School -koulujen henkilöstöllä ja koulun sidosryhmäyhteisöllä on selkeä visio siitä, miten teknologiapainotteiset ympäristöt tukevat oppimistavoitteita.

ADS-kouluksi voivat hakea kaikki ne oppilaitokset, jotka ovat itse olleet kehittämässä opetusta ja oppimista teknologiaa hyödyntämällä. Atean oppilaitostiimi valmiina auttamaan hakuprosessissa.

Atea Experience center – näe, koe ja kokeile

Teknologia itsessään ei tehosta oppimista. Hyvä ohjaus ja osaava opettaja tehostaa. Jos opettaja osaa hyödyntää teknologian mahdollisuuksia monipuolisesti, luovasti, tavoitteellisesti ja haastaa oppilasta, on oppimisen muutos mahdollinen.

Varaa aika Atean Experience Centeriin ja opi lisää modernin teknologian hyödyntämisestä!


Varaa aika

Yhteydenottopyyntö

Kiitos yhteydenotosta.

Olemme sinuun piakkoin yhteydessä.